Link
LINK

Top PageHANAZONO UNIVERSITY
http://www.hanazono.ac.jp/

Bodaisan Shoboji Rinzai Zentemple
http://www.kaiser-bischof.de/shoboji


MAIL

Kyoto Kokusai Zendo
Inukai, Sogabe-cho
Kameoka-shi
621-0027 Kyoto prefecture, JAPAN


Tel / Fax:
++81-(0)771- Jotokuji -24-0152 (English)
Tokoji -23-1784
E-mail: zen@tekishin.org


Kyoto International ZEN Center